Hoạt động

Điện, nước sẵn sàng

05/02/2021 08:07:00 PM
Từ một ngôi nhà hoang lạnh nay đã có hơi người và những điều kiện sinh hoạt cơ bản đầu tiên - điện và nước.
Xem tiếp...